• English
  • Русский

Concept of communicative behavior and genre

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).

This article focuses on linguistic-culural concepts of communicative behavior in Russin and English discourses and highlights their varieties: concepts-events and attributive regulative concepts. The former are modeled as a dynamic frame – scenario of a specific situation and correspond to a speech genre / speech act. The latter, attributive concepts of communicative behavior, characterize situation as a whole; they correspond to the quality slot in a concept-event frame and are verbalized by discourse strategies or tactics.

Bibliography

Brockgaus Biblical encyclopaedia. [Bibleiskaya entsyklopedia Brokgauza]. – Available at: http://enc-dic.com/enc_bible/.

Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Use. – L., NY, etc.: CUP, 1987. 345 p.

Chesnokov I.I. Revenge as emotional behavioral concept. [Mest' kak emotsional'nyy povedencheskiy kontsept (opyt kognitivno-kommunikativnogo opisaniya v kontekste russkoy lingvokul'tury): avtoref. diss … dokt. filol. nauk]. Volgograd, 2009, 44 p.

Dahl Dictionary online. [Tolkovyi slovar' Dalia online]. – Available at: http://slovardalja.net/.

Dement'ev V.V. Variation of communicative concepts. [Var'irovanie kommunikativnykh kontseptov]. Chelovek v kommunikatsii: kontsept, zhanr, diskurs – Person in communication: concept, genre, discourse: Collection of papers, Volgograd, 2006, pp. 5–23.

Formanovskaya N.I. Speech etiquette and the culture of communication. [Rechevoy etiket i kul'tura obshcheniya]. Moscow, 1989.

Karasik V.I., Krasavskiy N.A., Slyshkin G.G. Linguistic-cultural conceptology. [Lingvokul'turnaya kontseptologiya]. Volgograd, 2009.

Krasnykh V.V. Native Among Strangers: Myth or Reality? [«Svoy» sredi «chuzhikh»: mif ili real'nost'?]. Moscow 2003.

Krylov K. Behavior. [Povedenie]. – Available at: http://www.traditio.ru/krylov/pv1.html.

Kubryakova E.S. Language and Knowledge. [Yazyk i znanie: Na puti polucheniya znaniy o yazyke: Chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya. Rol' yazyka v poznanii mira]. Moscow, 2004, 560 p.

Larina T.V. The category of Politeness and communication style. [Kategoriya vezhlivosti i stil' kommunikatsii], Moscow, 2009.

Lur'e S.V. Historic ethnology. [Istoricheskaya etnologiya: Uchebn. posobie dlya vuzov], Moscow, 1998.

Markaryan E.S. About methodological prerequisites of the study of ethnic cultures. [Ob iskhodnykh metodologicheskikh predposylkakh issledovaniya etnicheskikh kul'tur]. Mat-ly simpoziuma – Symposium materials. Erevan, 1978, pp. 8–9.

Mushaeva O.K. Presentation regulative concepts in Kalmyk, Russian and English linguistic cultures. [Prezentatsionnye regulyativnye kontsepty v kalmytskoy, russkoy i angliyskoy lingvokul'turakh: avtoref. diss …kand. filol. nauk]. Volgograd, 2008.

Philosophic encyclopaedia. [Filosofskaya entsiklopediya]. – Available at: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy/.

Polina A.V. Verbalization of the concept GOD in the English discourse of the 16th – 20th centuries. [Yazykovaya ob»ektivatsiya kontsepta BOG v angliyskom diskurse XVI–XX vekov: avtoref. dis. … kand. filol. nauk]. Khar'kov, 2004, 20 p.

Psychological disctionary. [Psikhologicheskiy slovar']. – Available at: http://psi.webzone.ru/st/081100.htm.

Shevchenko I.S, Susov I.P., Bezuglaya L.R. The shape of cognitive vector in linguistic pragmatics. [Abris kognitivnogo vektora pragmalingvistiki]. Vіsnyk Kharkіvs'kogo natsіonal'nogo unіversitetu іmenі
V.N. Karazіna. – V.N. Karazin Kharkiv National University Messenger. – No 811, 2008, pp. 3–7.

Shevchenko I.S. The Hybrid Nature of Apology. [Gibridnaya priroda izvineniya: kognitivno-pragmaticheskiy analiz]. Zhanry rechi – Speech Genres. Collection of papers. V.6. Genres and language. Saratov, 2009, pp. 329–337.

Shevchenko I.S., Zmiyova I.V. Conceptual category GOOD in the English Linguistic worldview. [Ponyatiynaya kategoriya DOBRO v angliyskoy yazykovoy kartine mira]. Antologiya kontseptov – Anthology of concepts. V.5. Volgograd, 2007, pp.4–16.

Slyshkin G.G. From text to symbol. [Ot teksta k simvolu: lingvokul'turnye kontsepty pretsedentnykh tekstov v soznanii i diskurse]. Moscow, 2000.

Slyshkin G.G. Linguistic-cognitive concepts and metaconcepts. [Lingvokul'turnye kontsepty i metakontsepty]. Volgograd, 2004.

Sosnovskaya E.A. The duty of thankfulness as a basis of Japanese morale. [Dolg blagodarnosti kak osnovanie yaponskoy nravstvennosti]. Filosofiya obrazovaniya – Philosophy of education. 2006, No3, pp.161–164

Sternin I.A., T.V. Larina, M.A. Sternina. A study of English communicative behavior. [Ocherk angliyskogo kommunikativnogo povedeniya]. Voronezh, 2003.

Vakhovs'ka O.V. Verbalization of the concept SIN in the English discourse of the 14th – 21st centuries. [Verbalіzatsіya kontseptu GRІKH v anglomovnomu diskursі XIV–XXI stolіt': avtoref. dis. … kand. fіlol. nauk]. Kharkіv, 2001, 20 p.

Wierzbicka A. “Sadness” and “anger” in Russian: the non-universality of the so-called “basic human emotions”. Angeliki Athanasiadou & Elzbieta Tabakowska (eds.). Speaking of Emotions: Conceptualisation and Expression. Berlin, 1998.

Wilson D., Sperber D. Relevance Theory. The Handbook of Pragmatics. Padstow, 2005, pp. 608–632.

Full Text (PDF):
(downloads: 240)