• English
  • Русский

Letters of recantation as a specific feature of soviet discourse (based on readers’ letters to “Pravda” and “Izvestija” newspapers in 1920ths)

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).

In the present article, I analyze one subtype of readers’ letters, published in Soviet newspapers in 1920ths, namely, letters of recantation. By this term I mean letters where the author announces his or her resignation from a non-Bolshevist political party. The linguistic analysis of letters of recantation which is proposed in the article allows me to trace some important properties of the Soviet discourse which was only beginning to form in the period under analysis.

Bibliography

Bakhtin M.M. The problem of speech genres. [Problema rechevykh zhanrov]. Estetika slovesnogo tvorchestva – The aesthetics of verbal creation. 2 ed. Moscow: Iskusstvo, 1986. Pp. 250-296.

Bogdanov K.A. Vox populi: Folklore genres of the Soviet culture. [Vox populi: Fol'klornye zhanry sovetskoy kul'tury]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2009.

Gindin S.I. Speech genres and linguistic consciousness. [Rechevye zhanry i yazykovoe soznanie]. Tezisy IX vsesoyuznogo simpoziuma po psikholingvistike i teorii kommunikatsii «Yazykovoe soznanie» – Abstracts of the 9th symposium in psycholinguistics and communication theory “Language consciousness”. Moscow, May 30 – June 2, 1988. Pp. 41-42.

Glovinskaya M.Ya. Dictionary entry: soobshchat' 1, informirovat', izveshchat', uvedomlyat', osvedomlyat', dokladyvat' 2, donosit' 2, zayavlyat' 1, ob"yavlyat' 1, opoveshchat', preduprezhdat' 2 [Slovarnaya stat'ya: soobshchat' 1, informirovat', izveshchat', uvedomlyat', osvedomlyat', dokladyvat' 2, donosit' 2, zayavlyat' 1, ob"yavlyat' 1, opoveshchat', preduprezhdat' 2]. Novyy ob"yasnitel'nyy slovar' sinonimov russkogo yazyka. Vtoroe izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe – New explanatory dictionary of Russian synonyms. Yuri D. Apresyan (ed.). Moscow; Vienna: Yazyki slavyanskoy kul'tury; Venskiy slavisticheskiy al'manakh, 2004. Pp. 1088-1095.

Nikishina E.A. The speech genre of readers’ letters to newspapers (based on the data of emigrant and Soviet newspapers in 1920ths. [Rechevoy zhanr pisem chitateley v gazety (na materiale emigrantskikh i sovetskikh gazet 20-kh gg. XX v.). Dissertatsiya kand. filol. nauk]. Moscow, 2013.

Revuz Ch. Ivan Ivanovitch écrit à La Pravda. Paris: Editions sociales, 1980.

Selishchev A.M. Studies on the Russian language. Vol. 1. Language and society. [Trudy po russkomu yazyku. T. 1. Yazyk i obshchestvo. Sost. B.A. Uspenskiy, O.V. Nikitin]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2003.

Wierzbicka A. Speech genres. [Rechevye zhanry]. Zhanry rechi – Speech genres. Vol. 1. Saratov: Kolledzh, 1997. Pp. 99-111.

Full Text (PDF):
(downloads: 129)